اهداف و استراتژی

 

رویکردهای شرکت:

 • متعادل کردن کلیه استراتژی های شرکت اعم از توسعه نیروی انسانی، هم افزایی دانشی، تحقیق و توسعه
 • شناسایی آسیب های موجود شرکت و برنامه ریزی مدون برای مرتفع سازی آن ها
 • تلاش برای کسب فرصت های سود آور محیطی با توسعه ارتباطات سازمانی و با اتکا به اعتبار و توانمندی های درون شرکت

سیاست های اهداف کیفی و بلند مدت:

 • تاکید بر توسعه امکانات موجود قبل از ایجاد وضعیت جدید در جهت اهداف بلند مدت
 • ایجاد تیم های مهندسی توانمند و تقویت و بهره گیری بهینه از آن ها به منظور اجرای طرح های مرتبط با فعالیت های شرکت
 • به روزآوری دانش کارکنان هماهنگ با فعالیت های شرکت و نیاز سنجی پروژه ها
 • بهبود روش های احداث و ساخت در جهت کاهش میزان ضایعات و افزایش بازدهی نیروی انسانی شرکت
 • ارتقاء توانمندی های مدیریتی و بازآفرینی سازماندهی شرکت با تغییرات جدید

اهداف استراتژیک :

 • توسعه فعالیت های شرکت در زمینه احداث نیروگاهی و صنعتی، نفت و گاز
 • استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت واقعی و با توجه به PMBOK در اجرای پروژه های اجرائی
 • تقویت برند شرکت با انجام مطلوب پروژه های در اختیار
 • اعتقاد راسخ به مدیریت دانش و ایجاد نوآوری در ارائه خدمات حرفه ای
 • همکاری مستمر با سایر شرکت های هلدینگ و همکار در راستای هم افزاییی و ایجاد امکان ورود به پروزه های بزرگ ملی

ماموریت شرکت:

شرکت مهندسی گستهم یک مجموعه پیمانکاری در زمینه طراحی و اجرا، نصب و راه اندازی پروژه های صنعتی و عمرانی از جمله پروژه های صنعت نفت و گاز نیروگاهی فعالیت می نماید.

هدف گذاری مدیریت کلان شرکت با تکیه بر بزرگترین سرمایه خود یعنی نیروهای کارآمد خود، توازن قابل قبولی را بین محدوده زمان، هزینه پروژه های عمرانی در دست اجرا ایجاد نموده است که کیفیت یک امر لاینفک در پیشبرد وظایف اجتماعی شرکت و کسب رضایت ذینفعان برای ختم به سودآوری منطقی می باشد.

چشم انداز:

حصول و کسب سهم شرکت از بازار صنعت احداث داخلی تا سال 1405 در بخش نیروگاهی و انبوه سازی با قرارگیری در بین بهترین های صنعت احداث بوده و طرح مدیریتی برای ورود در پروژه های بدون مرزی را در اولویت مطالعات و تحقیق بازار قرار داده است.

ارزش های سازمانی شرکت:

 • رعایت اخلاق حرفه ای و احترام به محیط زیست و رعایت HSE
 • رعایت کیفیت و الزام واقعی به آن در تمام مراحل اجرای پروژه ها
 • پایبندی به تعهدات قراردادی و برنامه زمانبندی پروژه ها
 • پاسخگوئی به کارفرمایان و تعامل منطقی با ایشان در راستای خلق اهداف پروژه ها
 • کارگروهی و اخذ تصمیم بر اساس خرد جمعی
 • اعتقد راسخ به مهندسی ارزش و مدیریت کارامد هزینه ها به منظور اجرای اقتصادی پروژه ها
 • پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت