فرم همکاری (1)

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

شرکت مهندسی گستهم به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین مهندسان و جوانان فرهیخته کشور جهت تقویت کادر تخصصی و پشتیبانی خود نسبت به جمع آوری اطلاعات و دریافت رزومه و سوابق آن ها اقدام می نماید که اطلاعات دریافتی توسط امور اداری و منابع انسانی به واحد های تابعه ارجاع می گردد تا نسبت به بررسی و انجام گزینش افراد طبق برنامه فعالیت ها اقدام نمایند.

آخرین مدرک تحصيلی و آموزشی

تجربيات شغلی ۱

تجربيات شغلی ۲

نرم افزارها و میزان تسلط

حداکثر اندازه فایل: 2 MB.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .