فرشاد بابان آبادی

 

سوابق تحصیلی:

 

 

سوابق حرفه ای

  • ناظر تاسیسات الکترونیک پروژه آتی شهر
  • ناظر تاسیسات الکتریکی پروژه چیتگر
  • ناظر تاسیسات الکترونیک پروژه های شهری تا 500،000 متری
  • مدیرعامل شرکت بهره ورسازان ماندگار
  • مدیر پشتیبانی شرکت مهندسی گستهم