حمیدرضا نعمتی

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک با صلاحیت نظارت و اجرا

 

سوابق حرفه ای:

  • مدیر عامل شرکت مهندسی گستهم
  • سرپرست کارگاه پروژه بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران( شرکت ساختمانی آژند)
  • معاونت و سرپرست کارگاه پروژه های قرائت خانه کوی دانشگاه تهران و برج مراقبت و ساختمان تکنیکال فرودگاه تبریز ( شرکت ساختمانی تاسیساتی شومینه ران)
  • سرپرست کارگاه پروژه آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران (شرکت ساختمانی تاسیساتی شومینه ران)
  • سرپرست ابنیه فنی و پلسازی ( شرکت ناودیس راه)
  • سرپرست اجرایی و جانشین رئیس کارگاه پروژه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد (شرکت مهندسی و ساختمانی جهانپارس)