بهرام صادقی خطب

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه

سوابق حرفه ای:

 • مدیر فنی شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم سازه
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور بهره ور سازان ماندگار
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی گستهم
 • رئیس هیئت مدیره شرکت اقلیم منشور ماندگار
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور بهره ور سازان ماندگار
 • مهندس طراح سازه مهندسین مشاور شایان عمران آریا
 • مدیر پروژه ساخت تالار پذیرایی 700 نفره و ساخت سالن ورزشی سرپوشیده( نهاد نیروی زمینی ارتش)
 • سرپرست کارگاه پروژه ساخت جایگاه پمپ بنزین سی متری جی ( شرکت پخش فرآورده های نفتی تهران)
 • کارشناس مستند سازی اراضی فرماندهی مهندسی نیروی زمینی ارتش
 • رئیس هیئت مدیره و معاونت فنی شرکت مهندسین مشاور اقلیم سازه ماندگار ( 96 تاکنون )
 • پروژه تحت نظارت بلوک های G1 و G3  36 طبقه 800 واحد چیتگر .
 • پروژه های نظارت شهری بالغ به 50000 متر مربع .
 • پروژه اجرایی ساخت انبار 5000 متری شرکت فیلتر سرکان واقع در وردآورد.
 • پروژه بازسازی نمای منازل سازمانی والفجر لشگر 23 تکاور نزاجا .
 • پروژه های مطالعات و طراحی ساختمانهای مسکونی و خدماتی بالغ بر 20000 مترمربع
 • رئیس هیئت مدیره و معاونت فنی شرکت مهندسی گستهم ( پیمانکاری ) ( 95 تاکنون)
 • پروژه های اجرایی در سازمان انرژی اتمی سایت اراک
 • پروژه های اجرایی شهری بالغ بر 20000 متر مربع در مناطق مختلف تهران .
 • رئیس هیئت مدیره شرکت بهره ورسازان ماندگار ( طراح ناظر نظام مهندسی استان تهران ) (92 تاکنون)
 • پروژه نظارت در 4 گرایش در سطح شهر تهران بالغ بر 100000 متر مربع ( ساختمانهای بلند مرتبه گودهای عمیق )
 • ساخت پروژه های شهری و مشارکتی در سطح شهر تهران (92 تاکنون )
 • پروژه 4000 متری دولت ( مسکونی ) شخصی
 • پروژه 2000 متری فتحی شقاقی مسکونی (اداری ) شخصی
 • پروژه 2000 متری یوسف آباد مسکونی شخصی.
 • نایب ریس هیئت مدیره و مدیر پروژه شرکت مهندسین مشاور منشور اقلیم سازه ( 93 تا 95)
 • نظارت عالیه پروژه آتی شهر شرکت آتی سازه 1000 واحد
 • نظارت مقیم و عالیه پروژه مجتمع تجاری همدان 20000 متر مربع
 • نظارت پروژه شهری 40000 متر مربع
 • مدیر واحد طراحی سازه شرکت مشاور شایا عمران آریا . ( 92 تا 93)
 • طراحی سازه ساختمان های بتنی و فلزی 50000 متر مربع
 • مدیر پروژه و سرپرست کارگاه اجرای عملیات ( نیروی زمینی ارتش ( کارفرما) (87 ، 92 )
 • تالار پذیرایی 700 نفره در سه راه شهریار پشتیبانی منطقه 3
 • سالن ورزشی سرپوشیده 200 نفره سه راهی شهریار پشتیبانی منطقه 3
 • ساخت جایگاه پمپ بنزین واقع در سی متری جی ( شرکت پخش فرآورده های نفتی و فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی زمینی ارتش ) .
 • کارشناس اجرایی و قراردادی در مهندسی. پادگان پشتیبانی منطقه 21 )
 • مستند سازی اراضی مربوطه به نیروی زمینی ارتش 200 هکتار
 • تعمیر و بازسازی اماکن مربوطه پادگانهای نزاجا.